کلوپ سهام

Stock Club Iranian

SCI

کلوپ سهام (SCI) یکی از کلوپ های تخصصی باشگاه تجارت ایرانیان (ITC) می باشد.

هدف از تأسیس این کلوپ اطلاع رسانی صحیح و دقیق در مورد دوره ها و فروش محصولات و کتاب های آموزشی و کمک آموزشی در زمینه سهام است.

مقالات

X