کلوپ سهام ایرانیان (SCI) یکی از کلوپ های تخصصی باشگاه تجارت ایرانیان (ITC) می باشد.هدف از تأسیس این کلوپ اطلاع رسانی صحیح و دقیق در مورد دوره ها و فروش محصولات و کتاب های آموزشی و کمک آموزشی در زمینه سهام است.

X